COBISS
Препоручена опрема
Препоручена опрема - увод

Машинска и програмска опрема, интернет

За рад с програмском опремом COBISS3 потребан је новији персонални рачунар са оперативним системом Microsoft Windows, Linux или Apple Macintosh OS X и прикључком на интернет.

Штампачи, читачи, ручни терминали и табле за потписивање

Програмска опрема COBISS подржава ограничен скуп штампача, читача бар кода, ручне терминале и табле за потписивање.

Инсталирање програмске опреме

За програмску опрему COBISS3 потребна је инсталација програмског језика Јаvа за Microsoft Windows или Linux/Apple Macintosh.

За приступ серверима с програмском опремом COBISS3 потребна је инсталација клијента с корисничким интерфејсом COBISS3.