COBISS
Препоручена опрема
Препоручена опрема - увод

Машинска и програмска опрема, интернет

За рад с програмском опремом COBISS3 потребан је новији персонални рачунар са оперативним системом Microsoft Windows, Linux или Apple Macintosh OS X и прикључком на интернет.

Штампачи, читачи, ручни терминали и табле за потписивање

Програмска опрема COBISS подржава ограничен скуп штампача, читача бар кода, ручне терминале и табле за потписивање.

Инсталирање програмске опреме

За приступ серверима с програмском опремом COBISS3 потребна је инсталација и верзије отвореног кода Јаvе и инсталација клијента с корисничким интерфејсом COBISS3.

Инсталирање директоријума и системске варијабле за COBISS систем

Директоријум C:\Cobiss3Files и системску варијаблу COBISS_DIR с вредношћу C:\Cobiss3Files, системски администратор може да креира ручно или помоћу инсталационог програма. Директоријум и системска варијабла су неопходни за правилно функционисање периферних уређаја (нпр. RFID-уређаји, POS-терминали, цертификати итд.). Са инсталационим програмом креирамо их по следећем поступку:

  1. За извођење поступка потребне су администраторске привилегије.
  2. За креирање директоријума C:\Cobiss3Files и системске варијабле COBISS_DIR активирамо инсталациони програм на линку.
  3. За инсталирање пратимо упутства.