COBISS
Home  >  Preporučena oprema  >  Komandna datoteka COBISS za Reflection
Preporučena oprema - komandna datoteka COBISS za Reflection

UPOZORENJE: Za pristup programskoj opremi COBISS2 preko SSH protokola pogodne su verzije programa Reflection for UNIX and OpenVMS više ili iste kao verzija 11. IZUM više ne održava i ne ažurira komandnu datoteku COBISS za Reflection. Zato preporučujemo upotrebu besplatnog programa COBISS/Connect. Uputstva za instalaciju i upotrebu COBISS/Connect dostupna su na portalu Obrazovanje, ako izaberete link E-priručnici. Program COBISS/Connect na svoj računar instalirate tako što na portalu Obrazovanje, u odeljku Korisnička imena COBISS izaberete link Instalacija programa COBISS/Connect.

PRENESI komandnu datoteku COBISS za Reflection
 


Uputstva

 1. Komandna datoteka
 2. Programski zahtevi
 3. Instalacija komandne datoteke
 4. Upotreba
 5. Upotreba dijakritičkih znakova COBISS
 6. Upotreba komande Word To Cobiss

1. Komandna datoteka

Komandna datoteka COBISS je program Cobiss.r2w koji nam je potreban za upotrebu programa Reflection, verzija 8.0 ili viša. Program sadrži parametre potrebne za rad u sistemu COBISS:

 • terminalski parametri
 • automatsko priključivanje u mrežu na određeni računarski sistem
 • izvođenje potrebnih makro-operacija
 • raspoređivanje funkcijskih tipki na tastaturi
 • štampanje u lokalnom i mrežnom okruženju
 • upotreba posebnih dijakritičkih znakova COBISS

2. Programski zahtevi

 • terminalski emulator Reflection for UNIX and OpenVMS, verzija 8.0 ili viša;
 • Winzip;
 • operativni sistemi:
  • Windows 95 (radi zaključno sa verzijom 9.0);
  • Windows 98, Me (radi zaključno sa verzijom 10.0);
  • Windows XP, 2000, NT 4.0 (radi od verzije 9.0 nadalje).

3. Instalacija komandne datoteke

Za instalaciju komande datoteke COBISS potrebna nam je instalaciona datoteka CobissTools.zip, koju možemo preneti sa IZUM-ove web stranice i koja sadrži sledeće četiri datoteke:

 • DiakriticniZnaki.CAB (paket s programskim datotekama i tabelom dijakritičkih znakova);
 • PreberiMe.htm (datoteka sa uputstvima);
 • Setup.exe (program za instalaciju);
 • Setup.lst (procedura za instalaciju).

Prilikom postupka instalacije uvek postupamo tako što najpre instaliramo program Reflection i tek potom komandnu datoteku.

UPOZORENJE: Pre nego što započnemo instalaciju komandne datoteke COBISS, u programu Reflection moramo da zatvorimo sve prozore.

Instalacionu datoteku CobissTools.zip najpre prenesemo na privremeni direktorijum (Temp Folder) ili na radnu površinu računara. Dvostrukim klikom na datoteku otvaramo dijaloški prozor u kojem je vidljiv sadržaj. Datoteku potom raspakujemo u odgovarajući direktorijum na radnoj površini. Dvostrukim klikom na datoteku Setup.exe aktiviramo instalacioni program te sledimo uputstva na ekranu. U programskim grupama generiše se nova grupa Cobiss Tools sa prečicama Cobiss i PreberiMe. Preporučuje se da prečicu COBISS kopirate na radnu površinu i da je koristite za aktiviranje komandne datoteke COBISS.

Kada je postupak instalacije završen, treba aktivirati i pismo COBISS Courier New, da bi se dobio pravilan prikaz tabele dijakritičkih znakova COBISS. To činimo tako što u mapi \Windows\Fonts (Windows XP/98, Me/95) ili u mapi \Winnt\Fonts (Windows 2000/NT) dva puta kliknemo datoteku pisma COBISS Courier New. Otvara se prozor COBISS Courier New (TrueType) koji potom zatvorimo.

UPOZORENJE: Nakon završene instalacije, računar ponovo aktiviramo.
 

4. Upotreba

Klikom na prečicu Cobiss neposredno aktiviramo program Reflection i pokrećemo sve neophodne aktivnosti za povezivanje sa sistemom COBISS.

Kada program aktiviramo prvi put, otvara se dijaloški prozor. Upišemo naziv računara na koji želimo da se priključimo prilikom povezivanja sa sistemom COBISS. Parametre pohranimo tako što pritisnemo dugme Save ili u meniju File izaberemo Save Cobiss.r2w.

Za pravilnu upotrebu tastature u svim segmentima COBISS-a, tastaturu treba podesiti na američki raspored tipki.
 

5. Upotreba dijakritičkih znakova COBISS

Dijakritičke znake upotrebljavamo u programu Reflection za unos slova sa dijakritičkim znacima i drugih specifičnih znakova. Izaberemo ih tako što u redu menija COBISS kliknemo Diakritični znaki ili u redu sa alatima kliknemo dugme Znaki.

Slovo sa dijakritičkim znakom ili drugi specifičan znak možemo upisati na više načina:

 • u tabeli izaberemo znak i dva puta kliknemo na njega;
 • u tabeli izaberemo znak i potom dugme Vstavi (Insert);
 • u tabeli izaberemo znak i pritisnemo tipku Enter ili Return;
 • upišemo kombinaciju tipki koja se, nakon izbora znaka, prikazuje ispod tabele dijakritičkih znakova;

Program zatvaramo klikom na dugme Zapri.
 

6. Upotreba komande Word To Cobiss

Komandu Word To Cobiss koristimo da iz Worda u COBISS prenesemo tekst koji sadrži sledeća slova ili znake č, ć, đ, š, ž, Č, Ć, Đ, Š, Ž, [, {, ], }, ;, :, ', ", / i ?. Tekst koji želimo da prenesemo označimo i kopiramo u Wordu, a potom ga u jednom od segmenata COBISS u prozoru programa Reflection zalepimo tako što u meniju COBISS izaberemo komandu Word To Cobiss.

UPOZORENJE: Na ovaj način možemo pretvoriti samo gore navedena slova i znake!