COBISS
Home  >  Obaveštenja i novosti - 2018
Obaveštenja i novosti
Napomena

Za pregled pdf dokumenata potreban vam je Adobe Reader. Ako program nije instaliran na vašem PC-u, možete ga sami besplatno preuzeti i instalirati:

Obaveštenja i novosti - 2018
Datum Obaveštenje
23. 11. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.20-00, u periodu od 24. do 25. 11. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
22. 11. 2018. Narodna biblioteka 'Vuk Karadžić', Bojnik, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. 1300. biblioteka u mreži COBISS.Net (Prirodnjački muzej, Beograd)
22. 11. 2018. Prirodnjački muzej, Beograd, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Fakultet umetnosti, Zvečan, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Muzej 'Ras', Novi Pazar, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Biblioteka 'Mehmet Jusufi', Preševo, je 200. biblioteka uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković', Beograd, uključena u sistem COBISS.SR
22. 11. 2018. Opštinska narodna biblioteka 'Veljko Petrović' Žabalj, uključena u sistem COBISS.SR
19. 10. 2018. Ažurirani linkovi na zbirku Digitalna Narodna biblioteka Srbije u bazi podataka ELINKS.SR
08. 10. 2018. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 27-milioniti zapis
27. 09. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.19-00, u periodu od 29. do 30. 9. 2018. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
14. 09. 2018. Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, uključen u sistem COBISS.SR
06. 09. 2018. Najava COBISS konferencije 2018. (poziv)
27. 08. 2018. Sve biblioteke u mreži COBISS.net prešle su na upotrebu programske opreme COBISS3/Pozajmica
27. 08. 2018. Sve biblioteke u sistemu COBISS.SR sada koriste programsku opremu COBISS3/Pozajmica
08. 06. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.18-00, u periodu od 9. do 10. 6. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
19. 04. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.17-00, u periodu od 21. do 22. 4. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
29. 03. 2018. Narodna biblioteka 'Vuk Karadžić', Bela Palanka, uključena u sistem COBISS.SR
29. 03. 2018. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 26-milioniti zapis
29. 03. 2018. Izlazak dvobroja (1-2) 22. godišta časopisa Organizacija znanja (OZ)
23. 03. 2018. 1200. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09. 03. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.16-00, u periodu od 10. do 11. 3. 2018. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
07. 03. 2018. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodat štampač Honeywell PC42t i uputstva za njegovo upotrebo
06. 03. 2018. U sve lokalne baze podataka u mreži COBISS.Net uneto je već preko 37 miliona jedinica građe
26. 02. 2018. Objava statistika za 2017. godinu (link)
07. 02. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.15-00, u periodu od 10. do 11. 2. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
25. 01. 2018. Biblioteka 'Milovan Glišić', Mionica, uključena u sistem COBISS.SR
25. 01. 2018. Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, uključen u sistem COBISS.SR
12. 01. 2018. Promene Uputstva za upotrebu štampača Zebra GC420t instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači, čitači i ručni terminali)
04. 01. 2018. 1100. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)