Home
Home  >  Statistike, pokazatelji rasta ...
Statistike 2016
  • Statistika COBIB.SR i lokalnih baza podataka (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.SR i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xls)
  • Statistika CONOR.SR (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka i mCOBISS (pdf, xls)
Arhiv
Pokazatelji rasta sistema COBISS.SR

Pokazatelji rasta 2012 2013 2014 2015 2016
Punopravnih članica sistema COBISS.SR
- nacionalne, univerzitetske i visokoškolske
- javne
- specijalne
- školske
153
63
68
22
0
163
65
76
22
0
162
65
77
20
0
171
70
77
24
0
180
72
80
28
0
Korisnika COBISS3 aplikacija:
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabavka
- COBISS3/Fond
- COBISS3/Pozajmica
- COBISS3/Međubibliotečka pozajmica

 
 
17
 
 

 
3
161
 
 

21
4
162
6
3

166
4
171
16
3

174
5
180
54
6
Broj bibliografskih zapisa:
- u uzajamnoj bazi podataka COBIB.SR
- u lokalnim bazama podataka biblioteka

2.500.427
4.724.020

2.635.205
5.280.098

2.780.560
5.849.520

2.912.595
6.335.241

3.040.191
6.739.631
Korišćenje uzajamne baze podataka i lokalnih baza podataka u COBISS/OPAC-u:
- pretraživanja
- prikazani zapisi

3.217.266
3.888.129

3.926.620
4.713.632

3.876.653
4.489.263

4.012.427
4.651.339

4.047.482
4.819.692
Broj ispisa personalnih bibliografija 16.518 19.046 17.519 15.562 16.264
Broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom:
- pozajmice građe
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
25
423.866
74.213
75.431
29
632.496
94.942
110.813
44
846.509
110.214
118.434
52
979.301
123.447
118.822
81
1.051.261
136.597
110.014
Broj transakcija koje su uradili korisnici preko COBISS/OPAC-a:
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
 
178
66.316
 
0
95.589
 
2.399
98.736
 
3.035
99.735
 
3.313
93.525
Upotreba programske opreme COBISS3:
- broj realizovanih nabavki monografskih publikacija (primjerci)
- broj kreiranih važećih modela izlaženja
- broj kreiranih zapisa
- podatci o fondu - prirast
- broj transakcija pozajmice i produženja
- broj realizovanih zahteva za međubibliotečku pozajmicu
 
 
 
 
 
 
19
 
44
12
 
 
 
0
 
9.075
12
9.259
 
7.371
0
 
13.021
7
92.843
395.406
69.042
0
 
8.318
6
108.644
374.764
556.413
0
Broj dokumentovanih zahteva korisnika za pomoć 8.933 11.875 7.526 11.150 9.443
Obrazovanje po programu IZUM-a:
- trajanje kurseva (u danima)
- broj učesnika

76
465

58
464

67
429

90
516

81
326
Broj dodeljenih licenci za uzajamnu katalogizaciju
Broj izdatih dozvola za uzajamnu katalogizaciju:
- dozvola A
- dozvola B1
- dozvola B2
- dozvola SER
- dozvola C
- dozvola D
95
 
 
 
 
 
 
 
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
292
123
15
88
145
29
 
 
432
125
48
96
187
22
 
 
65
32
41
41
20
2