Home
Home  >  Статистике, показатељи раста ...
Статистике 2016
  • Статистика COBIB.SR и локалних база података (пдф, xлс)
  • Статистика COBIB.SR и локалних база података по типу грађе (пдф, xлс)
  • Статистика CONOR.SR (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења услуга позајмице (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења сервиса COBISS/OPAC - Моја библиотека и mCOBISS (пдф, xлс)
Архив
Показатељи раста система COBISS.SR

Показатељи раста 2012 2013 2014 2015 2016
Пуноправних чланица система COBISS.SR
- националне, универзитетске и високошколске
- јавне
- специјалне
- школске
153
63
68
22
0
163
65
76
22
0
162
65
77
20
0
171
70
77
24
0
180
72
80
28
0
Корисника COBISS3 апликација:
- COBISS3/Каталогизација
- COBISS3/Набавка
- COBISS3/Фонд
- COBISS3/Позајмица
- COBISS3/Међубиблиотечка позајмица

 
 
17
 
 

 
3
161
 
 

21
4
162
6
3

166
4
171
16
3

174
5
180
54
6
Број библиографских записа:
- у узајамној бази података COBIB.SR
- у локалним базама података библиотека

2.500.427
4.724.020

2.635.205
5.280.098

2.780.560
5.849.520

2.912.595
6.335.241

3.040.191
6.739.631
Коришћење узајамне базе података и локалних база података у
COBISS/OPAC-у:
- претраживања
- приказани записи

 
3.217.266
3.888.129

 
3.926.620
4.713.632

 
3.876.653
4.489.263

 
4.012.427
4.651.339

4.047.482
4.819.692
Број исписа персоналних библиографија 16.518 19.046 17.519 15.562 16.264
Број библиотека са аутоматизованом позајмицом:
- позајмице грађе
- продужење позајмице
- резервације грађе
25
423.866
74.213
75.431
29
632.496
94.942
110.813
44
846.509
110.214
118.434
52
979.301
123.447
118.822
81
1.051.261
136.597
110.014
Број трансакција које су урадили корисници преко COBISS/OPAC-а:
- продужење позајмице
- резервације грађе
 
178
66.316
 
0
95.589
 
2.399
98.736
 
3.035
99.735
 
3.313
93.525
Употреба програмске опреме COBISS3:
- број реализованих набавки монографских публикација (примерци)
- број креираних важећих модела излажења
- број креираних записa
- податци о фонду - прираст
- број трансакција позајмице и продужења
- број реализованих захтева за међубиблиотечку позајмицу
 
 
 
 
 
 
19
 
44
12
 
 
 
0
 
9.075
12
9.259
 
7.371
0
 
13.021
7
92.843
395.406
69.042
0
 
8.318
6
108.644
374.764
556.413
0
Број документованих захтева корисника за помоћ 8.933 11.875 7.526 11.150 9.443
Образовање по програму IZUM-а:
- трајање курсева (у данима)
- број учесника

76
465

58
464

67
429

90
516

81
326
Број додељених лиценци за узајамну каталогизацију
Број издатих дозвола за узајамну каталогизацију:
- дозвола A
- дозвола B1
- дозвола B2
- дозвола SER
- дозвола C
- дозвола D
95
 
 
 
 
 
 
 
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
292
123
15
88
145
29
 
 
432
125
48
96
187
22
 
 
65
32
41
41
20
2