COBISS
Home  >  VBS Centar  >  O VBS Centru
VBS Centar
VBS Centar - O VBS Centru
  • planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi s računarskim povezivanjem biblioteka u Srbiji,
  • obezbeđivanje programske opreme COBISS i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, za lokalno bibliotečko poslovanje i za druge servise,
  • upravljanje uzajamnom bazom podataka COBIB.SR i sistemom COBISS.SR,
  • stručna pomoć bibliotekama prilikom nabavke, instaliranja i održavanja računarske opreme,
  • organizovanje i izvođenje obrazovanja i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa COBISS,
  • obezbeđivanje i održavanje zajedničkih računarskih i komunikacionih kapaciteta za rad sistema i centralnih servisa,
  • stručna pomoć bibliotekama prilikom konverzije i prenosa podataka iz drugih sistema,
  • utvrđivanje osposobljenosti stručnih bibliotečkih radnika za učešće u uzajamnoj katalogizaciji.

Osnivački akt VBS Centra.