COBISS
Home  >  ВБС Центар  >  О ВБС Центру
ВБС Центар
ВБС Центар - О ВБС Центру
  • планирање и усклађивање активности у вези с рачунарским повезивањем библиотека у Србији,
  • обезбеђивање програмске опреме COBISS и корисничке документације за узајамну каталогизацију, за локално библиотечко пословање и за друге сервисе,
  • управљање узајамном базом података COBIB.SR и системом COBISS.SR,
  • стручна помоћ библиотекама приликом набавке, инсталирања и одржавања рачунарске опреме,
  • организовање и извођење образовања и стручна помоћ библиотекама и другим корисницима програмске опреме и сервиса COBISS,
  • обезбеђивање и одржавање заједничких рачунарских и комуникационих капацитета за рад система и централних сервиса,
  • стручна помоћ библиотекама приликом конверзије и преноса података из других система,
  • утврђивање оспособљености стручних библиотечких радника за учешће у узајамној каталогизацији.

Оснивачки акт ВБС Центра.