COBISS
Home  >  Najčešća pitanja  >  COBISS - razno  >  COBISS/OPAC - direktni linkovi
Najčešća pitanja
COBISS/OPAC - direktni linkovi

Dati su primeri neposrednih URL linkova na neke funkcije u COBISS/OPAC-u.

VAŽNO: URL ne sme da sadrži razmake, slova s dijakritičkim znacima (č, ć š, ž) i neke druge znake. Umesto razmaka unosimo znak "+" ili "%20".

Primeri linkova

Link sa određenom bibliotekom ili bazom podataka

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&BASE=80017&scri=lat  (biblioteka BNSNS)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=connect&base=70803&dept=02&scri=lat  (biblioteka NBNP, odeljenje 02)
 3. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=connect&base=gradska&scri=lat  (spisak biblioteka koje sadrže reč "gradska")

Uputstva: u parametar base možemo da upišemo siglu ili akronim biblioteke ili reč iz naziva biblioteke ili baze podataka. Ako se upisana reč nalazi u nazivima više biblioteka, prikazuje se spisak tih biblioteka (primer 3). Za pristup pojedinoj biblioteci u sistemu COBISS najbolje je navesti siglu biblioteke, jer je taj podatak u sistemu COBISS jedinstven (primeri 1 i 2).

Pretraživanje

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=cobib&select=putujuci&scri=lat 
  (pretraživanje u COBIB-u, pojam za pretraživanje upišemo bez slova s dijakritičkim znacima)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=search&base=7000&select=(AU=dikens*+and+PY=2009)&scri=lat
  (pretraživanje u biblioteci NBS; umesto razmaka upišemo znak "+")

Uputstva: u parametar select upišemo zahtev za pretraživanje i izvršimo pretraživanje u komandnom načinu; pojmove za pretraživanje unesemo bez slova s dijakritičkim znacima i razmaka.

Ispis zapisa

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70408&rid=246100992&scri=lat  (AJ – Arhiv Jugoslavije, Beograd)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70807&dep=01&rid=114960652&scri=lat  (NBPI, odeljenje 01) 

Uputstva: u parametar rid upišemo COBISS-ID zapisa koji želimo da ispišemo.

Pregled pozajmljene građe/produženje roka pozajmice

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=LOAN&base=70036&scri=lat  (biblioteka UBSM)

Opis: otvori se strana, gde upišemo broj članske karte i šifra za pregled pozajmljene građe i produženje roka pozajmice.