COBISS
Хоме  >  Најчешћа питања  >  COBISS - разно  >  COBISS/OPAC - директни линкови
Најчешћа питања
COBISS/OPAC - директни линкови

Дати су примери непосредних URL линкова на неке функције у COBISS/OPAC-у.

ВАЖНО: URL не сме да садржи размаке, слова с дијакритичким знацима (ч, ћ ш, ж) и неке друге знаке. Уместо размака уносимо знак "+" или "%20".

Примери линкова

Линк са одређеном библиотеком или базом података

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&BASE=80017  (библиотека BNSNS)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=connect&base=70803&dept=02  (библиотека NBNP, одељење 02)
 3. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=connect&base=gradska  (списак библиотека које садрже реч "градска")

Упутства: у параметар base можемо да упишемо сиглу или акроним библиотеке или реч из назива библиотеке или базе података. Ако се уписана реч налази у називима више библиотека, приказује се списак тих библиотека (пример 3). За приступ појединој библиотеци у систему COBISS најбоље је навести сиглу библиотеке, јер је тај податак у систему COBISS јединствен (примери 1 и 2).

Претраживање

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=cobib&select=putujuci 
  (претраживање у COBIB-у, појам за претраживање упишемо без слова с дијакритичким знацима)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=search&base=7000&select=(AU=dikens*+and+PY=2009)
  (претраживање у библиотеци NBS; уместо размака упишемо знак "+")

Упутства: у параметар select упишемо захтев за претраживање и извршимо претраживање у командном начину; појмове за претраживање унесемо без слова с дијакритичким знацима и размака.

Испис записа

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70408&rid=246100992  (AJ – Архив Југославије, Београд)
 2. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70807&dep=01&rid=114960652  (NBPI, одељење 01)

Упутства: у параметар rid упишемо COBISS-ID записа који желимо да испишемо.

Преглед позајмљене грађе/продужење рока позајмице

 1. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=LOAN&base=70036  (библиотека UBSM)

Опис: отвори се страна, где упишемо број чланске карте и шифра за преглед позајмљене грађе и продужење рока позајмице.