COBISS
Home  >  Najčešća pitanja  >  COBISS - razno  >  COBISS/Connect - dijakritički znaci
Najčešća pitanja
COBISS/Connect - Dijakritički znaci

Postupak za pravilan prikaz tabele dijakritičkih znakova u programu COBISS/Connect, 3.xx opisan je u nastavku.

Tabelu sa dijakritičkim znacima možemo otvoriti ako izaberemo metodu Pribor / Dijakritički znaci ili ikonu Dijakritički znaci. Tabela se prikazuje u prozoru Dijakritički znaci – COBISS/Connect..
Može se dogoditi da tabela ne bude kompletna i da znak koji nedostaje bude zamenjen ikonom , kao što prikazuje slika 1.

Slika 1: Tabela Dijakritički znaci u kojoj nedostaje nekoliko znakova


Nepotpuna tabela se prikazuje ako je u operativnom sistemu Windows instalirana stara verzija pisma Consolas. Ako želimo da prikaz tabele opet bude pravilan, moramo izvesti sledeći postupak:

 1. Uklonimo pisma (Fonts) Consolas
 2. Uklonimo program i parametre programa COBISS/Connect
 3. Ponovo instaliramo program COBISS/Connect
 4. Pravilan prikaz tabele Dijakritički znaci

Koraci za pravilan prikaz tabele Dijakritički znaci

 1. Uklonimo pisma (Fonts) Consolas

  Najpre program COBISS/Connect zatvorimo i u Kontrolnoj tabli otvorimo mapu Pisma (Fonts). Potražimo pisma Consola, Consolab, Consolai i Consolaz te sva četiri pisma uklonimo iz spiska pisama.


  Slika 2: Pisma označena za brisanje


  Proverimo da li se tabela Dijakritički znaci ispisuje pravilno kao što je opisano u koraku 4. Ako se ne ispisuje pravilno, nastavljamo s drugim korakom postupka.


 2. Uklonimo program i parametre programa COBISS/Connect

  U Kontrolnoj tabli aktiviramo program Java Control Panel, a zatim u jezičku General, u odeljku Temporary Internet Files izaberemo View. Otvara se prozor Java Cache Viewer (slika 3), u kojem izaberemo instaliranu aplikaciju COBISS Connect i izbrišemo je. Ako postoji i parametar COBISSConnect3, označimo i to i kliknemo Delete.


  Slika 3: Programi označeni za brisanje


 3. Ponovo instaliramo program COBISS/Connect

  Link do programa COBISS/Connect nalazi se na portalu Obrazovanje.


 4. Pravilan prikaz tabele Dijakritičkih znakova

  U programu COBISS/Connect kliknemo ikonu Dijakritički znaci da bi se prikazala tabela, onako kako je predstavljena na slici 4.


  Slika 4: Pravilan ispis tabele sa dijakritičkim znacima