COBISS
Home  >  Најчешћа питања  >  COBISS - разно
Најчешћа питања
 • COBISS - разно
Најчешћа питања - COBISS - разно

Питања

Подручје Кључ Питање
опште локална и узајамна база података Шта је узајамна а шта локална база података и како да претражујем у њима?
опште библиографски подаци, подаци о фонду Шта су библиографски подаци а шта подаци о фонду?
COBISS/OPAC
пуни текст чланака
библиографије истраживача
пријава,
подешавање браузера Internet Explorer i Mozilla Firefox
(proxy server)
Приликом покушаја претраживања у COBISS/OPAC-у испише се порука: "Дошло је до грешке, молимо да се поново пријавите у Cobiss."
COBISS/OPAC библиографије истраживача, персоналне библиографије Како унети или поправити податке за персоналне библиографије?
COBISS/OPAC претраживање Запис о грађи не могу да нађем у OPAC-у. Зашто?
COBISS/OPAC претраживање Док користим COBISS/OPAC често ми се испише порука: "Mогу се исписивати само погоци последњег претраживања."
COBISS/OPAC претраживање Како да поступим ако приликом претраживања добијем следећу поруку о грешци: %ASS-E-SEATRMEXP, >>>Search term expected
COBISS/OPAC прекид Занима ме зашто се не може претраживати ноћу.
COBISS/OPAC непотпун запис У запису, односно опису грађе (чланак, књига, часопис, ...), наишла сам на грешку.
COBISS/OPAC директни линкови Како у систему COBISS/OPAC могу да припремим непосредан линк на одређену базу података? Да ли су могући и други непосредни линкови, нпр. на претраживање, исписе записа, преглед позајмљене грађе итд.?
COBISS/Connect Дијакритички знаци Како допуњавамо непотпуну табелу дијакритичких знакова?
COBISS2, COBISS3 Инсталација или ажурирање Java програма Поступак инсталације или ажурирања Java програма  novo
COBISS2, COBISS3 Ажурирање Java програма, COBISS/Connect не ради, COBISS3 клијент не ради Тешкоће са COBISS апликацијама након ажурирања Java програма  novo
Reflection,
командна датотека COBISS
упутства, подешавање Где да нађем и како да инсталирам командну датотеку COBISS за терминалски емулатор Reflection?
Reflection,
командна датотека COBISS
грешка приликом активирања После инсталације и активирања програма Reflection, верзија 8, јави се грешка: "R2WIN је узрок грешке због неважеће стране у модулу MS09.DLL код......."
машинска опрема штампачи Које штампаче подржава програмска опрема COBISS?

Одговори

Локалне базе података су базе података библиотека. Међусобно су повезане преко узајамне библиографско-каталошке базе података COBIB.SR која садржи библиографске податке и податке о фонду из свих локалниh база података.

Унос података о библиографским јединицама врши се у локалним базама података библиотека које су укључене у систем COBISS.SR. Истовремено са уносом у локалну базу података ажурира се и узајамна база података COBIB.SR. Локалне базе података саме по себи су целина (тј. каталог библиотеке), а у односу на узајамну базу података, оне су њени сегменти. За исту јединицу библиотечке грађе у локалној и у узајамној бази података формира се само један запис који је затим, преко узајамне базе података, доступан свим библиотекама у систему COBISS.SR.

COBISS/OPAC омогућује онлајн приступ локалним базама података и COBIB-у. Стога, приликом претраживања одређене грађе, можете да изаберете COBIB.SR ако желите да претражујете по свим српским библиотекама истовремено, или једну од локалних база података ако желите да претражујете по каталогу одређене библиотеке (нпр. Градска библиотека Вршац):

 • претраживање у узајамној бази података COBIB.SI
  Након избора поготка, на екрану се испишу библиографски подаци о изабраној грађи, а на крају списак библиотека које у свом каталогу (локалној бази података) поседују изабрану грађу. Програм омогућује и привремени прелазак у одређену локалну базу података за коју се испише број расположивих примерака те податак о томе да ли је грађа слободна или позајмљена (ако је у библиотеци позајмица аутоматизована програмском опремом COBISS/Позајмица).
 • претраживање у локалној бази података:
  Након избора поготка, на екрану се испишу библиографски подаци о изабраној грађи, а на крају подаци о фонду (број примерака и податак о томе да ли је грађа слободна или позајмљена, ако је у библиотеци позајмица аутоматизована програмском опремом COBISS/Позајмица). И у овом случају програм омогућује привремени прелазак у друге локалне базе података које поседују изабрану грађу и за које се испишу подаци о фонду.

Библиографски подаци су основни подаци о грађи: нпр. име аутора, наслов књиге односно чланка, година и место издавања и сл:

 • детаљни
 • збирни

Детаљни подаци о фонду евидентирају се у локалној бази података библиотеке, нпр. сигнатура књиге, инвентарски број, статус позајмице. Податку приступамо док смо прикључени у локалну базу података. Збирни подаци о фонду воде се на нивоу узајамне базе података, и то на основу детаљних података из локалних база података. Пример је број примерака за позајмицу, свих примерака, наручених примерака.

Тешкоћа се може отклонити одговарајућом инсталацијом web браузера Microsoft Internet Explorer ili Mozilla Firefox. Будући да можемо да бирамо између српске и енглеске верзије та два браузера, наводимо могућности на оба језика (могућности на енглеском наведене су у заградама)..


 • Инсталација Microsoft Internet Explorera:

  1. У реду менија изаберете опцију Алати (Tools) и кликнете Интернет опције (Internet Options). Отвори се прозор с различитим инсталацијама браузера, у којем изаберете језичак Опште (General) и за конфигурисање историје претраживања кликнете дугме Инсталације (Settings). Када се отвори нови прозор, изаберете опцију Приликом сваке посете web стране (Every time I visit the webpage).
  2. У реду менија изаберете опцију Алати (Tools) и кликнете Интернет опције (Internet Options). Отвори се прозор с различитим инсталацијама браузера, у којем изаберете језичак Везе (Connections) и кликнете дугме NИнсталације за LAN (LAN Settings). Када се отвори нови прозор, код proxy сервера (Proxy server) искључите опцију Употреби prоxy сервер за мој LAN (Use a proxy server for your LAN).

 • Инсталација Mozilla Firefox:

  У реду менија изаберете опцију Алати (Tools) и кликнете Постављања (Options…). Отвори се прозор с различитим подешавањима браузера, у којем изаберете језичак Мрежне инсталације (Network) и за инсталацију конфигурације браузера, потребног за везу до Интернета, кликнете дугме Постављања (Settings…). У новом прозору изаберете прву опцију (No proxy) за искључивање употребе prоxy сервера.

 • Инсталација Google Chrome:

  1. У реду са алатима браузера кликнемо Chromov мени, а онда опцију Подешавања. Отвара се прозор у којем изаберемо опцију Прикажи напредна подешавања… У рубрици Приватност изаберемо дугме Обриши податке прегледања…; потом, са падајућег списка изаберемо опцију одувек и кликнемо дугме Обриши податке прегледања.
  2. Код опције Предвиди радње мреже за побољшање учитавања странице уклонимо квачицу.

Запис о траженој грађи не може се наћи из следећих разлога:

 • Библиографски подаци за старију грађу обично су евидентирани само у класичном (лисном) каталогу библиотеке. Предлажемо да податке проверите у класичном каталогу једне од већих библиотека, а за стручну литературу у каталогу библиотеке која покрива изабрано стручно подручје.
 • Ако после претраживања у узајамној бази података COBIB.SR не нађете тражену грађу, препоручујемо да претражите и локалне базе већих библиотека. У неким локалним базама, наиме, још увек постоји приличан број локалних записа о грађи који у бази COBIB.SR још не постоје.
 • Ниједна библиотека, која је укључена у систем COBISS.SR, нема тражену публикацију. Библиотека унесе запис у базу података COBIB.SR за поједину библиографску јединицу на основу предлошка, односно саме грађе. Према томе, запис за неку публикацију могу да унесу само библиотеке које ту публикацију поседују или им је неко позајмио на одређено време.
 • Прилози, који су објављени у часописима, новинама, зборницима и сличним публикацијама, обрађени су према одређеним критеријумима који су у библиотекама различити. Два најчешћа критеријума јесу важност тематике за одређено стручно подручје и унос библиографских јединица за комплетност персоналне библиографије.

До тих тешкоћа обично долази приликом пребрзог избора појединог поготка током исписивања списка погодака. То се обично догађа ако корисник приступа COBISS-у преко спорих комуникационих веза, односно код већих преоптерећења COBISS-овог сервера. Корисницима предлажемо да сачекају да се списак погодака испише до краја и после тога више неће бити тешкоћа приликом исписа захтеваних погодака. У случају да се поменута порука већ исписала, препоручујемо ново претраживање (икона на врху стране односно линк у дну стране) и поновни испис погодака.

Приликом коришћења COBISS/OPAC-а не саветујемо употребу типке Back, јер узастопна употреба те типке може довести до погрешних резултата претраживања. Боље је, дакле, употребити иконе на врху стране, односно линка у дну стране након чега неће долазити до тешкоћа приликом употребе OPAC-а.

Та се порука обично јавља ако у поље за претраживање унесете неприкладан или недовршен појам за претраживање (ако нпр. у основном или изборном начину претраживања унесете само знак * или ако у командном начину претраживања иза префикса за претраживање ништа не упишете, нпр. LA=).

У том случају, потребно је поправити, односно допунити, појам за претраживање. При том се треба држати основних правила и смерница за претраживање које можете да прочитате кликом на линк Помоћ.

Сваког јутра у 3 сата активира се процедура за архивирање података. Тада се не може претраживати у узајамној бази података COBIB.SR и не могу се припремати персоналне библиографије. Прекид траје највише 3 минута.

Грешку, на коју сте наишли у запису, отклониће у библиотеци у којој су запис креирали. Та библиотека поседује грађу, а њени су библиотекари овлашћени за проверавање адекватности библиографског записа и евентуално исправљање грешке. Предлажемо да погрешан испис испишете у тзв. пуном формату. На врху тако исписаног записа наведен је акроним (скраћеница) библиотеке и име креатора. Преко иконе База података прикључите се на локалну базу података те библиотеке, а помоћу акронима који је подвучен повежете се с базом података COLIB, где се налазе и подаци о тој библиотеци (адресе, телефонски и други бројеви). Библиотеку можете да посетите на наведеној адреси, назовете телефоном или пошаљете поруку електронском поштом те опишете грешку.

Ако се библиотека на ваш захтев не одазове, пошаљите поруку на vbsurgent@vbs.sr. Вашу ћемо поруку доставити поменутој библиотеци.

У систему COBISS/OPAC можемо да припремимо непосредан линк до одређене базе података дефинисањем URL адресе. Но могући су и непосредни линкови URL на неке fункcије у COBISS/OPAC-у (веза на жељено претраживање, веза на испис одређеног записа и веза на ауторизацију за преглед позајмљене грађе или продужење рока позајмице). Примери.

Ако табела с дијакритичким знацима није потпуна, знакове који недостају можемо сами допунити. То чинимо тако што изведемо следећи поступак.

Програмска опрема COBISS3 и COBISS/Connect направљени су у Java окружењу. Поступак инсталације или ажурирања Java програма зависи од оперативног система.

Након ажурирања Java програма из различитих разлога може се десити да COBISS2 апликације (COBISS/Connect) и COBISS3 апликације (COBISS3 клијент) не раде. Шта треба учинити када не раде линкови или пречице за COBISS2 и COBISS3 апликације описано је у поступку Тешкоће са COBISS апликацијама након ажурирања Java програма.

Командну датотеку COBISS за терминалски емулатор Reflection и упутства за инсталацију можете наћи на адреси http://vbshome.vbs.rs/sr/preporuka_za_opremu/C2_skripta-sc.asp.

Грешку узрокује програм Microsoft Office 2000 који није правилно инсталиран, односно нема уписану лиcенцу.

У том случају потребно је:

 • програм Reflection уклонити (uninstall) с рачунара
 • коректно завршити инсталацију програма Microsoft Office 2000 (упис лиcенце) или уклонити програм Microsoft Office 2000,
 • поновно инсталирати програм Reflection, верзија 8, који садржи и командну датотеку COBISS

Списак штампача које подржава програмска опрема COBISS можете наћи на адреси: http://vbshome.vbs.rs/sr/preporuka_za_opremu/stampaci-sc.asp.